Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het volledige PLAN

 

Hesseling Vlees is, de oudste ambachtelijke Horecaslagerij van Nederland en sinds 1786, een partij die binnen de regio Amsterdam een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Hier moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken zoals: werken met duurzame producten, het creëren van werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)- verenigingen.

Hesseling Vlees wil een positieve bijdrage leveren aan het imago van vlees. Dit willen wij bereiken door middel van verduurzaming in relatie tot het milieu en dierenwelzijn.
Daarnaast wil Hesseling Vlees een CO2 neutrale, stabiele en betrouwbare partner zijn voor de horeca en consumenten. Een partner met een ambachtelijke, verantwoordde en duurzame foodprint voor nu, en in de toekomst. Met het slagersvak in het bloed, expertise en respect voor het product zorgt Hesseling Vlees ervoor dat de gasten van onze klanten en consumenten verantwoord en duurzaam kunnen genieten van een uitzonderlijke, pure smaak.

Iedereen die werkt met ons kwaliteitsvlees en waarde hecht aan de kwaliteit, heeft één ding gemeen: Begrip en respect voor het product. Zoals onze slogan luid: ‘’Als het dier het goed heeft gehad, dan proef je dat’’. Wij staan hierom bekend en onze strategie is ook op deze slogan gestoeld.

Door te werken met veehouders die dierenwelzijn op nummer één hebben staan, willen wij een duurzamere toekomst realiseren. In onze branche, in de horeca en voor consumenten. Continue aandacht voor de lange-termijnrelatie, kwalitatieve en duurzame producten zijn daarbij de uitgangspunten waar Hesseling Vlees haar klanten van dienst wil zijn. Hesseling Vlees investeert continu in dierenwelzijn zodat onze klanten duurzamere keuzes kunnen maken. Door te luisteren en te anticiperen op de wensen en behoefte van onze klant, onze partners en de samenleving, spelen we in op de markt en vernieuwen we regelmatig. Dit uit zich bijvoorbeeld in het aanbieden van veganistische burgers en het werken met lokale veehouders bij wie dierenwelzijn en milieu centraal staan.

Hesseling vlees heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen onderverdeeld in vier onderwerpen:

Producten, Milieu, Mensen en Samenleving

Voor elk onderwerp is een lid van het managementteam als eigenaar aangesteld. Vanuit het managementteam wordt per afdeling gestuurd en gewerkt met als uitgangspunt het desbetreffende onderwerp. Op deze manier werkt het Hesseling team samen aan een duurzame toekomst.

Producten

Minder vlees? Kies voor bewust vlees!

Als het gaat om de impact van de Nederlandse veestapel op het milieu wordt vaak gedacht aan ‘’minder vlees eten’’ als oplossing. Men vergeet daarbij dat runderen ook verantwoordelijk zijn voor onze zuivelproducten en dat er in vlees goede bouwstoffen zitten die bij een bewust en gezond eetpatroon horen.
Hesseling Vlees denkt altijd in oplossingen en maakt dan ook altijd bewuste keuzes om de impact van onze veestapel te verlagen en zoveel mogelijk vlees aan te bieden van dieren die een goed leven hebben gehad. Neem bijvoorbeeld één van onze productkeuzes: de ‘’DubbelDoel Koe’’. De CO2 uitstoot van rundvlees afkomstig van een melkkoe is zeer laag. Na de melkproductie gaat de DubbelDoel koe met ‘’pensioen’’ zodat zij heerlijk kan genieten in natuurlijke omgeving, in alle rust kan uitgroeien tot een vleeskoe. De koeien hebben dus een dubbel doel. Hierdoor ontstaat een koe die overheerlijk vlees levert met de juiste balans tussen vlees en vet. De uitstoot is, doordat de koe een ‘’dubbeldoel’’ heeft en één koe voor twee disciplines ingezet wordt, lager dan het vlees van een traditionele vleeskoe. Dit kost vele malen minder zowel voor de koe, transport en het voer waardoor er minimale belasting is voor milieu. Deze voordelen maken dat we het vlees duurzaam mogen noemen.

Een ander product waar wij graag mee werken zijn de Palmesteyn Boeuf Blond runderen.
Een uniek ras dat een prachtig stuk vlees van eigen bodem levert. Door de natuurlijke en extensieve manier van fokken kan het dier zich langzaam en goed ontwikkelen en heeft dit minder afstoot wat schadelijke invloeden kan hebben op het milieu. Door de rust, ruimte en het gevarieerde gezonde, lokale dieet dat de dieren krijgen, is het vlees bijzonder smaakvol, zeer mals en gezond. Dit tezamen geeft garantie voor kwaliteit, dierenwelzijn en puurheid.

Varken
Wij werken voornamelijk met de veehouders die aangesloten zijn bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) en wij kunnen vol trots vertellen dat wij in het bezit zijn van het certificaat KDV.
KDV is een keten met hart voor dier en milieu. Als je echt een blijvend verschil wilt maken op gebied van milieu, dierenwelzijn en smaak dan moet je dat samen doen.
Keten Duurzaam Varkensvlees onderscheidt zich van andere keurmerken door de boeren actief te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Op die manier leggen zij samen de lat steeds een stukje hoger en kunnen wij onze klanten het smakelijkste en gezondste varkensvlees aanbieden.
Wij worden door Keten duurzaam Varkensvlees continu geauditeerd op de door hen gestelde eisen.
Voorbeelden van deze eisen zijn dat wij voldoen aan de criteria op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Dit gebeurt niet met een jaarlijkse momentopname, maar met een proactieve aanpak. KDV heeft continu inzicht in onze prestaties. Zo vindt er continu controle plaats op de kilo’s verwerkt varkensvlees, zodat zeker is dat Hesseling Vlees als duurzaam varkensvlees verkoopt ook daadwerkelijk duurzaam varkensvlees is.
Dit wordt gecontroleerd door inzicht in de inkoopfacturen en inzicht in de administratie. Daarnaast worden we meerdere keren per jaar bezocht door de KDV Ketencoach voor controle en ondersteuning. Niet om samen een lijstje af te vinken, maar omdat we met elkaar gaan voor meer dierenwelzijn en een beter milieu.

Kip
De Dierenbescherming heeft een keurmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te kenmerken. Het beter leven keurmerk, 1 ster kenmerk. Dit kenmerk staat alleen op producten waarbij tijdens de productie rekening is gehouden met dierenwelzijn. Wij hebben ons ingezet om dit keurmerk te halen en blijven ons inzetten om dit te behouden, omdat dit keurmerk naadloos aansluit op onze slogan ‘’Als het dier het goed heeft gehad, dan proef je dat’’ Daarnaast leveren wij bio 3 sterren kip!

Milieu

Naast onze bewuste, duurzame productkeuzes, nemen wij ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot onze huisvesting. In 2018 zijn wij verhuisd naar een nieuw pand dat klaar is voor de toekomst. Tijdens de bouw stond duurzaamheid centraal, met als doel energieneutraal en duurzaam tegelijk te zijn. Want naast het toepassen van energiebesparende middelen. Zoals het installeren van tijdschakelaars en bewegingsmelders voor onze Ledverlichting, hebben wij ook gedacht aan de duurzaamheid van de gebruikte materialen om ons pand te realiseren.

Hieronder een drietal milieu-speerpunten:

Energie Label
Ons energielabel geeft aan hoe goed ons bedrijfspand presteert op het gebied van energieverbruik.
Wij hebben namelijk in ons pand een LG lucht/water warmtepomp geïnstalleerd, een warmtepomp is een apparaat dat de energie uit licht, water of bodem omzet naar warmte voor verwarming en water en is eigenlijk een energiezuinige Cv-Ketel, CO2 neutraal. Er wordt gebruik gemaakt van energie uit de buitenlucht, waardoor dit een krachtige manier van verwarmen is. Het is ook een van de meest duurzame manieren om te verwarmen en het warm water te regelen. Omdat warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstoffen gebruiken is de milieubelasting erg laag. Dit levert ons duurzame warmte op. Daarnaast is ons pand klaargemaakt voor het aanleggen van zonnepanelen, wij gaan in 2021/2022 investeren om zonnepanelen te realiseren. Met de zonnepanelen wekken wij onze eigen energie op uit de zon. Op deze manier kunnen wij tot 100% eigen energie opwekken en dichterbij een nul-op-de-meter pand komen.

Transport
Hesseling Vlees werkt met Supply Chain planning, om continu te zorgen voor optimale routes. Ons wagenpark bestaat uit acht bussen, twee personen auto’s en een elektrische bakfiets. De bussen zijn voorzien van AD Blue, dit levert minder CO2 uitstoop op. Door de combinatie AD Blue met dieselbrandstof wordt de uitstoot van stikstofoxide zeer verminderd. Dit heeft dus enorme voordelen voor het milieu. Daarnaast rijdt het management in 100% elektrische auto’s en in de toekomst willen wij een 100% elektrisch wagenpark realiseren. Wij gaan nog een stap verder dan 100% elektrisch. Uiteindelijk zal de hele binnenstad van Amsterdam vrachtverkeer-vrij moeten worden. Op dit moment worden er daarom plannen uitgewerkt om ons vlees, in steden zoals Amsterdam te bezorgen met bakfietsen.

Verbruik
De drie uitgangspunten voor de inkoop en verpakkingen zijn: recyclebaar, bewust en duurzaam. Op het gebied deze drie uitgangspunten doen wij zo min mogelijk concessies. Niet bij het inkopen van onze kantoorartikelen en niet bij het inkopen van verpakkingsmateriaal, denk hierbij aan duurzaam en afbreekbaar materiaal en kleding voor in de slagerij.
Onze kantoorartikelen zijn van het meest duurzame niveau, het printpapier is van FSC, papier van verantwoorde herkomst. Ook onze marketing uitingen worden op gerecycled papier gedrukt en gebruiken verpakkingen om onze artikelen te beschermen. Hiervoor gebruiken we verschillende verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines zoals alleen de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt en zo min mogelijk wordt verspild.
Voor de consumenten bezorgen wij onze producten in EcoCoolBoxen. De EcoCoolBox is een unieke, volledig op papier gebaseerde en milieuvriendelijke isolatieverpakking. De kartonvezels waar de EcoCoolbox wordt mee geïsoleerd, zijn 100% recyclebaar en gemaakt van gerecycled karton. Wij blijven ons continu ontwikkelen waarbij het bij ons om minder, duurzamer en beter recyclebaar verpakkingsmateriaal gaat en staat duurzaamheid bij ons centraal.

Mensen

Iedere dag weer brengen onze mensen Hesseling Vlees tot leven. Zolang Hesseling Vlees blijft groeien, blijven wij banen aanbieden aan mensen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en culturele achtergronden. Wij willen een inspirerende werkomgeving bieden met opleidingsmogelijkheden en- ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit draagt niet alleen bij aan de inzet en motivatie van onze collega’s maar houdt hen ook vitaal. Ambacht blijven behouden is een grote uitdaging en daarom streven wij ernaar om onze medewerkers optimaal te motiveren de ambachtelijke bewerking eigen te maken. De kennis dragen wij dan ook graag over aan elkaar en blijven we elkaar inspireren en betrekken. Wij bieden scholing aan voor onze medewerkers. Door middel van training- en ontwikkelingsprogramma’s stimuleren wij onze medewerkers om te blijven groeien.

Daarnaast stimuleren wij op verschillende manieren een gezonde levensstijl voor onze medewerkers. Zo staat er seizoensgebonden vers fruit voor onze medewerkers klaar. Om onze medewerkers betrokken te houden bij Hesseling Vlees krijgt elke medewerker periodiek en geheel vrijblijvend de mogelijkheid om mee te doen aan ons medewerkers tevredenheidsonderzoek , hieronder nader beschreven:

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Alle resultaten worden opgevolgd. Er worden actieplannen gemaakt ter verbetering van de mate van betrokkenheid. Hierdoor halen we samen het maximale uit de medewerkers met voorop het werkplezier. In 2021 gaan wij een onderzoek uitvoeren bij de medewerkers, alle medewerkers krijgen een digitale enquête opgestuurd waar ze geheel anoniem aan mee kunnen doen en waar uiteindelijk een medewerkers tevredenheidscore uitkomt. Zo kunnen we precies zien hoe het gaat en wat er beter kan binnen Hesseling Vlees. Wij willen onze medewerkers blijven binden en boeien.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samenleving

Hoe kunnen wij, concreet bijdragen aan een nog betere samenleving. Vanuit onze passie om de mensen elke dag een unieke en pure dag te laten beleven, bieden wij graag goede doelen, die hierbij aansluiten, onze ondersteuning aan.
Dit is een bijdrage aan de maatschappij waar wij trots op zijn!

Trees For All
Hesseling Vlees heeft een productpartnerschap met Trees For All, hiermee wordt de CO2 uitstoot gecompenseerd. Trees For All plant bomen, beschermen en herstellen bestaande bossen en maakt mensen bewust van het belang van bomen voor mensen en het milieu. Deze bomen worden beplant dichtbij huis, maar ook in ontwikkelingslagen helpt Trees For All met duurzame bosprojecten. Je kunt ook zelf meehelpen door bomen te planten of CO2 te compenseren. Neem een kijkje op de website: www.treesforall.nl

Ondersteuning Samenleving
Wij geen meerdere keren per jaar een rondleiding aan de studenten van college Ron Blaauw, die samenwerkt met in2work. Zij maken zich hard voor training en coaching van mensen met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze studenten worden klaargestoomd voor het echte werk. Wij leveren hier graag op deze manier een bijdrage aan.

Nova college
De jeugd is de toekomst! Met regelmaat wordt Hesseling Vlees bezocht door leerlingen van colleges en scholen gericht op horeca en/of slagersvak opleiding. Nova college is een hotelschool en daar vallen een hoop onderwerpen en opleidingen onder. Het Nova College is gevestigd in regio IJmond, Gemeente Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. De samenwerking met Hesseling is 4 a 5 jaar geleden ontstaan en sindsdien bestellen ze regelmatig het vlees bij Hesseling. Bij Nova College hebben ze een aantal keer per jaar een projectweek, dit is een roostervrije week waar er leuke projecten worden georganiseerd, tijdens deze projectweken komt Barry regelmatig langs een demo te geven.

Tot slot zijn wij trots sponsor van voetbalverenging Purmersteijn!

Vertellen doe je alleen, praten doe je samen

Neem contact met ons op

Zin gekregen om ons assortiment op de kaart te zetten of heb je een vraag? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Openingstijden

M-V: 6:00 - 15:30
Zat: 6:00 - 12:30
Zon
: Gesloten